Przejdź do treści Przejdź do menu górnego Przejdź do menu lewego Przejdź do menu dolnego

Zakład Poprawczy
w Barczewie

/.../ Młodość to piękna rzecz.
Nie dlatego, że pozwala robić głupstwa,
lecz dlatego, że daje czas, by je naprawić./.../

Jean Bernard

ZAGROŻENIE EPIDEMICZNE

Wykonanie robót budowlanych w Zakładzie Poprawczym w Barczewie

Ilustracja do aktualności Wykonanie robót budowlanych w Zakładzie Poprawczym w Barczewie

Informacje ogólne:

 • Zamówienie na – „Wykonanie robót budowlanych w Zakładzie Poprawczym w Barczewie”
 • Nr sprawy –  ZP/1/2021
 • Zamawiający – Zakład Poprawczy w Barczewie ul. Wojska Polskiego 2, 11-010 Barczewo
 • Tryb zamówienia – tryb podstawowy zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Pzp
 • Rodzaj zamówienia – roboty budowlane
 • Termin składania ofert – 28.07.2021 godz. 12:00
 • Sposób składania ofert – Oferty należy składać za pośrednictwem „ Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP oraz na: https://miniportal.uzp.gov.pl
 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 1. SWZ wraz z załącznikami
 1. Część nr 1 – Wykonanie prac remontowo – instalacyjnych w budynku warsztatów szkolnych
 1. Część nr 2 – Wykonanie zabezpieczenia studzienki deszczowej
 1. Część nr 3 – Wymiana okien w budynku głównym
 1. Pytania: