Przejdź do treści Przejdź do menu górnego Przejdź do menu lewego Przejdź do menu dolnego

Zakład Poprawczy
w Barczewie

/.../ Młodość to piękna rzecz.
Nie dlatego, że pozwala robić głupstwa,
lecz dlatego, że daje czas, by je naprawić./.../

Jean Bernard

ZAGROŻENIE EPIDEMICZNE

Konkurs z wiedzy bezpieczeństwa higieny pracy i ergonomii

Ilustracja do aktualności Konkurs z wiedzy bezpieczeństwa higieny pracy i ergonomii

Konkurs z wiedzy bezpieczeństwa higieny pracy i ergonomii

Organizatorem konkursu był  nauczyciel zawodu Tomasz Michałowski.

Przeprowadzenie konkursu zostało zaplanowane w trakcie zajęć opiekuńczo wychowawczych przerwy świąteczno-bożonarodzeniowej, czyli w dniu 30.XII.2020 roku.

Uczestnictwo w nim było dobrowolne. Uczniowie przed przystąpieniem do rywalizacji mieli możliwość zapoznania się z zagadnieniami. Pytania były pogrupowane w zestawach, każdy zestaw zawierał po pięć pytań. Za każde pytanie można było otrzymać maksymalnie pięć punktów. Wychowanek przed przystąpieniem do zadania losował jeden zestaw zawierający pięć pytań.

Założeniem konkursu było zapoznanie wychowanków z zagadnieniami dotyczącymi bezpieczeństwa podczas prac warsztatowych w trakcie nauki zawodu, oraz postępowania w trakcie wypadków przy pracy.

Celem przeprowadzenia projektu postawionym przez organizatora było przekazanie skompensowanej wiedzy na temat bezpieczeństwa higieny pracy i ergonomii, zapoznanie uczniów z występującymi zagrożeniami, propagowanie  wiedzy z zakresu zasad bezpieczeństwa higieny pracy, ergonomii i przepisów przeciw pożarowych, popularyzacja stosowania w czasie zajęć szkolno – warsztatowych i w życiu codziennym zasad bezpieczeństwa higieny pracy, nabycie wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej, utrwalenie   pozytywnych nawyków jakie wynikają z  zasad i przepisów bezpieczeństwa higieny pracy, wskazanie zagrożeń jakie wynikają z niestosowania się do zasad i przepisów bezpieczeństwa higieny pracy,  wszechstronne pozyskanie informacji na temat bezpieczeństwa higieny pracy i ergonomii.

Wychowankowie okazali zainteresowanie projektem sprawdzenia posiadanej wiedzy, czego dowodem jest 100% frekwencja.

Uzyskane wyniki wychowanków:

I miejsce:

Oskar

II miejsce:

Piotr

III miejsce:

Tomasz

Tomasz  Michałowski