Przejdź do treści Przejdź do menu górnego Przejdź do menu lewego Przejdź do menu dolnego

Zakład Poprawczy
w Barczewie

/.../ Młodość to piękna rzecz.
Nie dlatego, że pozwala robić głupstwa,
lecz dlatego, że daje czas, by je naprawić./.../

Jean Bernard

ZAGROŻENIE EPIDEMICZNE

KIM TY JESTEŚ, TYM JA BYŁEM, KIM JA JESTEM, TYM TY BĘDZIESZ

Ilustracja do aktualności KIM TY JESTEŚ, TYM JA BYŁEM, KIM JA JESTEM, TYM TY BĘDZIESZ

Razem z naszymi podopiecznymi chcemy, w bieżącym roku szkolnym, realizować nowy projekt:  „Pamiętamy o naszych przodkach i miejscach ich spoczynku” dla wychowanków Zakładu Poprawczego w Barczewie „Szkoła pamięta” – akcja MEN.

Oto założenia nowej inicjatywy. ‘KIM TY JESTEŚ, TYM JA BYŁEM, KIM JA JESTEM, TYM TY BĘDZIESZ”

Podstawą naszych działań jest myśl, że jeśli chcemy poznać historię naszego kraju i jednocześnie współtworzyć społeczeństwo polskie, musimy pamiętać o przeszłości, ludziach, którzy zamieszkiwali te ziemie, o tych, którzy o naszą niepodległość walczyli, odbudowali po wojennych zniszczeniach, organizowali i tworzyli wspólne życie. Korzystając z ich dorobku, musimy pielęgnować pamięć o nich, czego wyrazem będzie troska o ich groby.

Zapomniany cmentarz, czy zapomniany grób, to miejsce, które nie ma swoich żywych. Problem cmentarza zaczyna się wtedy, kiedy ludzie pochowani na naszych cmentarzach nie mają już bliskich, którzy by się grobami opiekowali. I wtedy pozostali stają przed problemem:

Jak wspólnie ratować zapomniane groby?

Odpowiadając na to wezwanie postanowiliśmy podjąć się działań. Będziemy porządkować groby, zapalać znicze, wspominać tych , którzy zapisali się w historii lokalnej, czy ogólnonarodowej, ale także tych , o których nikt już nie pamięta. Często ich groby nie mają już nawet tabliczek, a przecież żyli na tych ziemiach, kształtowali nasze dziedzictwo, byli naszymi przodkami. Ich ziemskie szczątki składano na wieczny spoczynek w naszym mieście na dwóch cmentarzach : przy ulicy Armii Krajowej – od wielu lat cmentarz nieczynny, znajduje się na nim wiele porzuconych grobów, zwłaszcza niemieckich, a także symboliczny Grób Nieznanego Żołnierza. Główny Cmentarz Komunalny w Barczewie mieści się przy ulicy Tadeusza Kościuszki.

Jest to miejsce spoczynku naszych mieszkańców, ludzi zasłużonych dla miasta, ale także tych zapomnianych ( w tym pensjonariuszy Domu Opieki Społecznej?).

W ramach projektu chcielibyśmy także odwiedzić cmentarze,  na których znajdują się groby osób wybitnie zasłużonych, między innymi dla  regionu ( cmentarz w Olsztynie), czy kraju (Powązki w Warszawie).

 

Część II Budowanie świadomości i przynależności narodowej Cele:- kształtowanie patriotyzmy; – rozwijanie postaw prospołecznych oraz dbanie o wspólne dobro; – poszerzanie wiedzy o historii miasta, regionu, kraju ( groby zasłużonych osób);

– uświadamianie istoty przynależności do narodu.

Część III Wychowanie do wartości Cele: – wychowanie dzieci i młodzieży w duchu systemu wartości pielęgnowanego przez wiele wcześniejszych pokoleń Polek i Polaków ( pamięć o zmarłych, dbałość o miejsce ich spoczynku).

.

Przygotowali: Jolanta Kujawa, Dariusz Baranowski