Przejdź do treści Przejdź do menu górnego Przejdź do menu lewego Przejdź do menu dolnego

Zakład Poprawczy
w Barczewie

/.../ Młodość to piękna rzecz.
Nie dlatego, że pozwala robić głupstwa,
lecz dlatego, że daje czas, by je naprawić./.../

Jean Bernard

ZAGROŻENIE EPIDEMICZNE

II SYMPOZJUM NAUKOWE- RESOCJALIZACJA W PRAKTYCE

Ilustracja do aktualności II SYMPOZJUM NAUKOWE- RESOCJALIZACJA W PRAKTYCE

W grudniu  2022r. delegacja naszej placówki wzięła udział w II Sympozjum Naukowym organizowanym m.in. przez Uniwersytet Kardynała Stefana  Wyszyńskiego w Warszawie. Tematem sympozjum była  -Resocjalizacja w Praktyce programy autorskie. Sympozjum było organizowane przez  Koło Pedagogiki Resocjalizacyjnej Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Zakład Psychopedagogiki Resocjalizacyjnej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie oraz Zarząd Główny Stowarzyszenia Penitencjarnego’’ Patronat’’. Sympozjum odbyło się w Auli Roberta Schumana w Auditorium Maximum.

Sympozjum dotyczyło różnych doświadczeń  w pracy resocjalizacyjnej. Osoby zajmujące się zawodowo pracą resocjalizacyjną i psychokorekcyjną m.in.: psycholodzy, pedagodzy i policjanci  mogli podzielić się swoim doświadczeniem w pracy resocjalizacyjnej.

Przedstawiono nowatorskie i autorskie sposoby oddziaływań pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi – przejawiającymi problemy adaptacyjne.

Naszą placówkę reprezentowali: Pani Dyrektor Irena Mysakowska oraz wychowawcy: Michał Sajnach i Janusz Dąbrowski. Wspólnie z zaprzyjaźnioną placówką Szkołą Przyszpitalną przy Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie, którą reprezentowała Pani Magdalena Świtalska zaprezentowaliśmy  autorski projekt „Wolontariat jako metoda uspołeczniania wychowanków. Współpraca Zakładu Poprawczego w Barczewie z Zespołem Placówek Specjalnych
w Olsztynie”.