15.09.2020

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania na wykonanie prac remontowo – budowlanych w budynkach Zakładu Poprawczego w Barczewie


04.09.2020

Informacja z otwarcia ofert na wykonanie prac remontowo-budowlanych w budynkach Zakładu Poprawczego w Barczewie


19.08.2020

Wykonanie prac remontowo-budowlanych w budynkach Zakładu Poprawczego w Barczewie


1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU plik pdf
2. SIWZ plik pdf

Załączniki do SIWZ:


3. PRZEDMIARY ROBÓT:


4. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKOANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANCYH:


30.06.2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie prac remontowo – budowlanych w budynku głównym – wymiana okien


24.06.2020

Informacja z otwarcia ofert na „Wykonanie prac remontowo – budowlanych w budynku głównym – wymiana okien”


09.06.2020

Wykonanie prac remontowo – budowlanych w budynku głównym – wymiana okien


1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU plik pdf
2. SIWZ plik pdf

Załączniki do SIWZ:

09.10.2019

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania na wykonanie prac remontowo – budowlanych w budynku głównym – remont łazienek i sekretariatu oraz wykonanie ogrodzenia agregatu prądotwórczego


27.09.2019

Informacja z otwarcia ofert na wykonanie prac remontowo – budowlanych w budynku głównym – remont łazienek i sekretariatu oraz wykonanie ogrodzenia agregatu prądotwórczego


11.09.2019

Wykonanie prac remontowo – budowlanych w budynku głównym – remont łazienek i sekretariatu oraz wykonanie ogrodzenia agregatu prądotwórczego


1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU plik pdf
2. SIWZ plik pdf

Załączniki do SIWZ:


3. PRZEDMIARY ROBÓT:

4. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKOANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANCYH:


17.06.2019

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na wykonanie prac remontowo-budowlanych w budynku warsztatów szkolnych – docieplenie budynku wraz z wymianą papy

 


24.05.2019

Informacja z otwarcia ofert na wykonanie prac remontowo-budowlanych w budynku warsztatów szkolnych – docieplenie budynku wraz z wymianą papy


09.05.2019

2. Wykonanie prac remontowo-budowlanych w budynku warsztatów szkolnych – docieplenie budynku wraz z wymianą papy


1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU plik pdf
2. SIWZ plik pdf

Załączniki do SIWZ:


3. PRZEDMIARY ROBÓT:


4. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKOANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANCYH:


03.07.2018

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z realizacji prac remontowo – budowlanych w budynkach Zakładu Poprawczego w Barczewie


12.06.2018

Realizacja prac remontowo – budowlanych w budynkach Zakładu Poprawczego w Barczewie


1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU plik pdf
2. SIWZ plik pdf

Załączniki do SIWZ:


3. PRZEDMIARY ROBÓT:


4. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKOANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANCYH:


06.06.2018

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z realizacji prac remontowo – budowlanych w budynkach Zakładu Poprawczego w Barczewie

  
18.05.2018

Realizacja prac remontowo – budowlanych w budynkach Zakładu Poprawczego w Barczewie


1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU plik pdf
2. SIWZ plik pdf

Załączniki do SIWZ:


3. PRZEDMIARY ROBÓT:


4. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKOANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANCYH:

11.08.2017

Informacja z realizacji robót budowlanych w zakresie modernizacji obiektów i terenów przyległych
do Zakładu Poprawczego w Barczewie


03.08.2017

Informacja z otwarcia ofert z realizacji robót budowlanych w zakresie modernizacji obiektów i terenów przyległych
do Zakładu Poprawczego w Barczewie


20.07.2017

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie zadania nr 1.


19.07.2017

Realizacja robót budowlanych w zakresie modernizacji obiektów i terenów przyległych do Zakładu Poprawczego w Barczewie.

1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU plik pdf

2. SIWZ plik pdf

Załączniki do SIWZ:

3. PRZEDMIARY ROBÓT:

4. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKOANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANCYH:

5.RYSUNKI, PROJEKTY, OPISY TECHNICZNE, RZUTY

Modernizacja budynku garażu:

Przebudowa schodów zewnętrznych:

Remont schodów zewnętrznych od ulicy Wojska Polskiego:

Termomodernizacja budynku warsztatu:

Zagospodarowanie terenu:


13.07.2017

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z realizacji robót budowlanych w zakresie zadania nr 2 tj. modernizacji obiektów i terenów przyległych do Zakładu Poprawczego w Barczewie.


12.07.2017

Informacja z otwarcia ofert na realizację robót budowlanych w zakresie modernizacji obiektów i terenów przyległych do Zakładu Poprawczego w Barczewie oraz dostawa i instalacja przeciwpożarowych systemów alarmowych – w podziale na dwa zadania.


04.07.2017


03.07.2017

Załączniki do SIWZ do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego związanego z realizacją robót budowlanych w zakresie modernizacji obiektów i terenów przyległych do Zakładu Poprawczego w Barczewie oraz dostawa i instalacja przeciwpożarowych systemów alarmowych – w podziale na dwa zadania

Załączniki do SIWZ:


22.06.2017

Realizacja robót budowlanych w zakresie modernizacji obiektów i terenów przyległych do Zakładu Poprawczego w Barczewie oraz dostawa i instalacja przeciwpożarowych systemów alarmowych – w przediale na dwa zadania

1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU plik pdf

2. SIWZ plik pdf

3. PRZEDMIARY ROBÓT:

Zadanie nr 1:

Zadanie nr 2:

4. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKOANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANCYH:

Zadanie nr 1:

Zadanie nr 2:

5.RYSUNKI, PROJEKTY, OPISY TECHNICZNE, RZUTY

Modernizacja budynku garażu:

Przebudowa schodów zewnętrznych:

Remont schodów zewnętrznych od ulicy Wojska Polskiego:

Termomodernizacja budynku warsztatu:

Zagospodarowanie terenu:


01.03.2017

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych Zakładu Poprawczego w Barczewie na rok 2017 więcej (plik pdf).


04.08.2016

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót budowlanych w Zakładzie Poprawczym w Braczewie więcej (plik pdf).


14.07.2016

WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKŁADZIE POPRAWCZYM W BARCZEWIE

1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.

2. SIWZ.

3. PRZEDMIARY ROBÓT:

4. Specyfikacja techniczna wykonywania i odbioru robót budowlanych:

5.Rysunki – projekty


01.07.2015

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSNIEJSZEJ OFERTY NA PRZEBUDOWĘ BOISKA W ZAKŁADZIE POPRAWCZYM W BARCZEWIE …(plik pdf.)


17.06.2015

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia …więcej (pdf)

Wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia... więcej (pdf)


03.06.2015

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA PRZEBUDOWĘ BOISKA
W ZAKŁADZIE POPRAWCZYM W BARCZEWIE

1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (pdf).

2. SIWZ (pdf).

3. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (pdf).

4. Przedmiar robót:

5. RYSUNEK BOISKA (pdf).

 

06.08.2014

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSNIEJSZEJ OFERTY NA WYKONANIE ROBÓT REMONTOWYCH  W BUDYNKU WARSZTATÓW SZKOLNYCH ORAZ W BUDYNKU GŁÓWNYM  ZAKŁADU POPRAWCZEGO W BARCZEWIE…(plik pdf).

16.07.2014

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE ROBÓT REMONTOWYCH  W BUDYNKU WARSZTATÓW SZKOLNYCH
ORAZ W BUDYNKU GŁÓWNYM  ZAKŁADU POPRAWCZEGO W BARCZEWIE

 

1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (pdf).

2. SIWZ (pdf).

3. Przedmiary robót:

4. Specyfikacja techniczna wykonywania i odbioru robót budowlanych:

10.07.2014


ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA NA WYKONANIE  ROBÓT REMONTOWYCH  W BUDYNKU WARSZTATÓW SZKOLNYCH I SZKOŁY ORAZ W BUDYNKU GŁÓWNYM  ZAKŁADU POPRAWCZEGO W BARCZEWIE… (plik pdf).

10.07.2014

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA NA WYKONANIE  ROBÓT REMONTOWYCH  W BUDYNKU WARSZTATÓW SZKOLNYCH I SZKOŁY ORAZ W BUDYNKU GŁÓWNYM  ZAKŁADU POPRAWCZEGO W BARCZEWIE… (plik pdf).

13.06.2014

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE ROBÓT REMONTOWYCH  W BUDYNKU WARSZTATÓW SZKOLNYCH I SZKOŁY ORAZ W BUDYNKU GŁÓWNYM  ZAKŁDU POPRAWCZEGO W BARCZEWIE

 

1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (pdf).

2. SIWZ (pdf).

3. Przedmiary robót:

4. Specyfikacja techniczna wykonywania i odbioru robót budowlanych:

 

 

13.06.2014

 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA ZADANIE NR 1 – Przebudowa  kotłowni olejowej na kotłownię gazową oraz zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa do kotłów w budynku warsztatów szkolnych w Zakładzie Poprawczym w Barczewie …(pdf)

10.06.2014

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA  NA ZADANIE NR 2 – Wykonanie prac remontowych w budynku warsztatów i szkoły oraz w budynku głównym Zakładu Poprawczego w Barczewie …(pdf)

03.06.2014

Na podstawie art.38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Zakład Poprawczy w Barczewie przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami.

1.ZAPYTANIE I ODPOWIEDŻ (pdf).

2. WARUNKI PRZYŁĄCZA DO SIECI GAZOWEJ (pdf).

 22.05.2014

PRZETARG NA WYKONANIE PRZEBUDOWY  KOTŁOWNI OLEJOWEJ NA KOTŁOWNIĘ GAZOWĄ ORAZ ZEWNĘTRZNEJ I WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ DO KOTŁÓW W BUDYNKU WARSZTATÓW SZKOLNYCH ORAZ INNYCH PRAC REMONTOWYCH W ZAKŁADZIE POPRAWCZYM W BARCZEWIE.

1.OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (pdf).

2. SIWZ (pdf).

3. Przedmiary robót:

Zadanie nr 1

Zadanie nr 2

4. Specyfikacja techniczna wykonywania i odbioru robót budowlanych:

Zadanie nr 1

Zadanie nr 2

27.01.2014

Wynik postępowania
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne dostarczenie oleju opałowego lekkiego do Zakładu Poprawczego w Barczewie w 2014r. (pdf). 

 17.01.2014

PRZETARG NA SUKCESYWNE DOSTARCZANIE OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO
DO ZAKŁADU POPRAWCZEGO W BARCZEWIE.

1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (pdf).

2.SIWZ (pdf)

Dane Kontaktowe

Zakład Poprawczy w Barczewie
ul. Wojska Polskiego 2
11-010 Barczewo
Telefon centrali:
Tel. 89 514 84 61 w 10
Fax: 89 514 94 32

Skip to content