Przejdź do treści Przejdź do menu górnego Przejdź do menu lewego Przejdź do menu dolnego

Zakład Poprawczy
w Barczewie

/.../ Młodość to piękna rzecz.
Nie dlatego, że pozwala robić głupstwa,
lecz dlatego, że daje czas, by je naprawić./.../

Jean Bernard

ZAGROŻENIE EPIDEMICZNE

Status prawny

ZARZĄDZENIE

MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 25 sierpnia 2004 r.

w sprawie utworzenia schronisk dla nieletnich i zakładów poprawczych oraz określenia ich rodzajów i limitów miejsc

(Dz. Urz. MS z dnia 11 października 2004 r.)

Na podstawie art. 95 § 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2002 r. Nr 11, poz. 109, Nr 58, poz. 542 oraz Dz. U. z 2003 r. Nr 137, poz. 1304, Nr 223, poz. 2217) zarządza się, co następuje:

§ 1.Tworzy się następujące schroniska dla nieletnich oraz określa ich rodzaje i limity miejsc:

1)    Schronisko dla Nieletnich w Chojnicach, ul. Igielska 4, województwo pomorskie, interwencyjne dla chłopców, z limitem 66 miejsc,

2)    (1) Schronisko dla Nieletnich w Dominowie, Dominów 81C, województwo lubelskie, interwencyjne dla chłopców, z limitem 54 miejsc

3)    Schronisko dla Nieletnich w Gdańsku Oliwie, ul. Polanki 122, województwo pomorskie, zwykłe dla chłopców, z limitem 40 miejsc,

4)    Schronisko dla Nieletnich w Głogowie, ul. Obrońców Pokoju 19, województwo dolnośląskie, zwykłe dla chłopców, z limitem 24 miejsc,

5)    Schronisko dla Nieletnich w Konstantynowie Łódzkim, ul. Ignacew 9, województwo łódzkie, zwykłe dla chłopców, z limitem 24 miejsc,

6)    Schronisko dla Nieletnich w Koronowie, ul. Dworcowa 38, województwo kujawsko-pomorskie, zwykłe dla dziewcząt, z limitem 20 miejsc,

7)    Schronisko dla Nieletnich w Laskowcu, ul. Mazurska 28, województwo mazowieckie, zwykłe dla chłopców, z limitem 36 miejsc,

8)    Schronisko dla Nieletnich w Łańcucie, ul. Grunwaldzka 10, województwo podkarpackie, interwencyjne dla chłopców, z limitem 42 miejsc,

9)    Schronisko dla Nieletnich w Pobiedziskach, ul. Wł. Jagiełły 34, województwo wielkopolskie, zwykłe dla chłopców, z limitem 42 miejsc,

10)  Schronisko dla Nieletnich w Pszczynie Łące, ul. Zdrojowa 64, województwo śląskie, zwykłe dla chłopców, z limitem 44 miejsc,

11)  (2) Schronisko dla Nieletnich w Raciborzu, ul. Adamczyka 14, województwo śląskie, zwykłe dla chłopców, z limitem 22 miejsc,

12)  Schronisko dla Nieletnich w Stawiszynie, województwo mazowieckie, zwykłe dla chłopców, z limitem 50 miejsc,

13)  Schronisko dla Nieletnich w Szczecinie Krzekowie, ul. Modra 11, województwo zachodniopomorskie, zwykłe dla chłopców, z limitem 53 miejsc,

14)  Schronisko dla Nieletnich w Świdnicy, ul. Sprzymierzeńców 1/2, województwo dolnośląskie, zwykłe dla chłopców, z limitem 48 miejsc,

15)  Schronisko dla Nieletnich w Warszawie Falenicy, ul. Jachowicza 4, województwo mazowieckie, zwykłe dla dziewcząt, z limitem 10 miejsc,

16)  Schronisko dla Nieletnich w Warszawie Okęciu, ul. Pawła Lipowczana 3, województwo mazowieckie, zwykłe dla chłopców, z limitem 40 miejsc,

17)  Schronisko dla Nieletnich w Zawierciu, ul. Mrzygłódzka 35, województwo śląskie, zwykłe dla dziewcząt, z limitem 20 miejsc,

18)  (3) Schronisko dla Nieletnich w Gackach, Gacki-Leszcze 36, województwo świętokrzyskie, zwykłe dla chłopców, z limitem 44 miejsc

§ 2.Tworzy się następujące zakłady poprawcze oraz określa ich rodzaje i limity miejsc:

  1. Zakłady poprawcze resocjalizacyjne:
  2. a)otwarte:

1)    Zakład Poprawczy w Koszalinie, ul. 4 Marca 36, województwo zachodniopomorskie, otwarty – młodzieżowy ośrodek adaptacji społecznej dla chłopców, z limitem 98 miejsc,

2)    Zakład Poprawczy w Studzieńcu, województwo mazowieckie, otwarty – młodzieżowy ośrodek adaptacji społecznej dla chłopców, z limitem 78 miejsc,

3)    Zakład Poprawczy w Szubinie, ul. Kcyńska 36, województwo kujawsko-pomorskie, otwarty – młodzieżowy ośrodek adaptacji społecznej dla chłopców, z limitem 60 miejsc,

  1. b)(4) półotwarte:

1)    Zakład Poprawczy w Barczewie, ul. Wojska Polskiego 2, województwo warmińsko-mazurskie, półotwarty dla chłopców, z limitem 33 miejsc,

2)    Zakład Poprawczy w Głogowie, ul. Obrońców Pokoju 19, województwo dolnośląskie, półotwarty dla chłopców, z limitem 48 miejsc,

3)    Zakład Poprawczy w Jerzmanicach Zdroju, województwo dolnośląskie, półotwarty dla chłopców, z limitem 72 miejsc,

4)    Zakład Poprawczy w Kcyni, ul. Jana Kantego 1, województwo kujawsko-pomorskie, półotwarty dla chłopców, z limitem 60 miejsc,

5)    Zakład Poprawczy w Konstantynowie Łódzkim, ul. Ignacew 9, województwo łódzkie, półotwarty dla chłopców, z limitem 48 miejsc,

6)    Zakład Poprawczy w Koronowie, ul. Dworcowa 38, województwo kujawsko-pomorskie, półotwarty dla dziewcząt, z limitem 20 miejsc,

7)    Zakład Poprawczy w Laskowcu, ul. Mazurska 28, województwo mazowieckie, półotwarty dla chłopców, z limitem 36 miejsc,

8)    Zakład Poprawczy w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Długa 10, województwo świętokrzyskie, półotwarty dla chłopców, z limitem 50 miejsc,

9)    Zakład Poprawczy w Poznaniu, ul. Wagrowska 1, województwo wielkopolskie, półotwarty dla chłopców, z limitem 72 miejsc,

10)   Zakład Poprawczy w Pszczynie Łące, ul. Zdrojowa 64, województwo śląskie, półotwarty dla chłopców, z limitem 44 miejsc,

11)   Zakład Poprawczy w Raciborzu, ul. Adamczyka 14, województwo śląskie, półotwarty dla chłopców, z limitem 44 miejsc,

12)   Zakład Poprawczy w Świdnicy, ul. Sprzymierzeńców 1/2, województwo dolnośląskie, półotwarty dla chłopców, z limitem 48 miejsc,

13)   Zakład Poprawczy w Warszawie Falenicy, ul. Jachowicza 4, województwo mazowieckie, półotwarty dla dziewcząt, z limitem 30 miejsc,

14)   Zakład Poprawczy w Zawierciu, ul. Mrzygłódzka 35, województwo śląskie, półotwarty dla dziewcząt, z limitem 50 miejsc,

  1. c)zamknięty:

1)    Zakład Poprawczy w Nowem, ul. Bydgoska 4, województwo kujawsko-pomorskie, zamknięty dla chłopców, z limitem 32 miejsc,

  1. d)o wzmożonym nadzorze wychowawczym:

1)    Zakład Poprawczy w Grodzisku Wielkopolskim, ul. Bukowska 18, województwo wielkopolskie, o wzmożonym nadzorze wychowawczym dla chłopców, z limitem 24 miejsc,

2)    Zakład Poprawczy w Trzemesznie, ul. A. Mickiewicza 35, województwo wielkopolskie, o wzmożonym nadzorze wychowawczym dla chłopc
ów, z limitem 24 miejsc.

  1. Zakłady resocjalizacyjno-rewalidacyjne:

1)    Zakład Poprawczy w Mrozach, ul. Leśna 8, województwo mazowieckie, resocjalizacyjno-rewalidacyjny dla chłopców, z limitem 50 miejsc,

2)    Zakład Poprawczy w Sadowicach, województwo dolnośląskie, resocjalizacyjno-rewalidacyjny dla chłopców, z limitem 75 miejsc,

3)    Zakład Poprawczy w Tarnowie, ul. J. Dąbrowskiego 31, województwo małopolskie, resocjalizacyjno-rewalidacyjny dla chłopców, z limitem 36 miejsc,

4)    Zakład Poprawczy w Witkowie, ul. Park Kościuszki 9, województwo wielkopolskie, resocjalizacyjno-rewalidacyjny dla chłopców, z limitem 54 miejsc.

  1. Zakłady resocjalizacyjno-terapeutyczne:

1)    Zakład Poprawczy w Białymstoku, ul. 27 Lipca 89, województwo podlaskie, resocjalizacyjno-terapeutyczny dla chłopców uzależnionych od środków odurzających i psychotropowych oraz nosicieli wirusa HIV, z limitem 48 miejsc,

2)    Zakład Poprawczy w Świeciu, ul. Sądowa 12, województwo kujawsko-pomorskie, resocjalizacyjno-terapeutyczny dla chłopców z zaburzeniami rozwoju osobowości na tle organicznego uszkodzenia centralnego układu nerwowego i z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z limitem 24 miejsc.

§ 3.Traci moc zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 czerwca 2001 r. w sprawie utworzenia schronisk dla nieletnich i zakładów poprawczych oraz określenia ich rodzajów i limitów miejsc (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. z 2001 r. Nr 2, poz. 12 oraz z 2002 r. Nr 5, poz. 19).

§ 4.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2004 r.

Przypisy:

1) § 1 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 8 października 2004 r. (Dz.Urz.MS.2004.8.29) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 8 paździenika 2004 r.

2) § 1 pkt 11 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 6 lipca 2012 r. (Dz.Urz.MS.2012.99) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 6 lipca 2012 r.

3) § 1 pkt 18 dodany przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 8 października 2004 r. (Dz.Urz.MS.2004.8.29) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2005 r.

4) § 2 ust. 1 lit. b zmieniona przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 6 lipca 2012 r. (Dz.Urz.MS.2012.99) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 6 lipca 2012 r.