Przejdź do treści Przejdź do menu górnego Przejdź do menu lewego Przejdź do menu dolnego

Zakład Poprawczy
w Barczewie

/.../ Młodość to piękna rzecz.
Nie dlatego, że pozwala robić głupstwa,
lecz dlatego, że daje czas, by je naprawić./.../

Jean Bernard

ZAGROŻENIE EPIDEMICZNE

Przetargi

W tym miejscu publikowane są zaproszenia do udziału w przetargach i konkursach ogłaszanych zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych  (Dz.U.2015. 2167 t.j.z późn.zm.), jak również w przetargach i aukcjach ogłaszanych zgodnie z wymogami rozporządzenia RM z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania majątku Skarbu Państwa (Dz. U. 2017 poz. 729).W dziale majątek zbędny publikowane będą informacje na temat zbędnych lub zużytych składników majątku ruchomego zakładu, które będą przedmiotem sprzedaży, oddania w najem lub dzierżawę, nieodpłatnego przekazania innej jednostce, darowizny oraz ogłoszenia związane z konkretnymi potrzebami zakładu.

12.03.2021

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych Zakładu Poprawczego w Barczewie na rok 2021.

Szczegóły zawarte są w załączniku

Załącznik.pdf


09.06.2020

Wykonanie prac remontowo – budowlanych w budynku głównym – wymiana okien

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ wraz z załącznikami


14.05.2020

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych Zakładu Poprawczego w Barczewie na rok 2020.

Szczegóły zawarte są w załączniku

Załącznik.pdf


20.03.2019

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych Zakładu Poprawczego w Barczewie na rok 2019.

Szczegóły zawarte są w załączniku

Załącznik.pdf


13.03.2018

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych Zakładu Poprawczego w Barczewie na rok 2018.

Szczegóły zawarte są w załączniku

Załącznik.pdf