W tym miejscu publikowane są zaproszenia do udziału w przetargach i konkursach ogłaszanych zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych  (Dz.U.2015. 2167 t.j.z późn.zm.), jak również w przetargach i aukcjach ogłaszanych zgodnie z wymogami rozporządzenia RM z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania majątku Skarbu Państwa (Dz. U. 2017 poz. 729).W dziale majątek zbędny publikowane będą informacje na temat zbędnych lub zużytych składników majątku ruchomego zakładu, które będą przedmiotem sprzedaży, oddania w najem lub dzierżawę, nieodpłatnego przekazania innej jednostce, darowizny oraz ogłoszenia związane z konkretnymi potrzebami zakładu.

14.05.2020

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych Zakładu Poprawczego w Barczewie na rok 2020.

Szczegóły zawarte są w załączniku

Załącznik.pdf


20.03.2019

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych Zakładu Poprawczego w Barczewie na rok 2019.

Szczegóły zawarte są w załączniku

Załącznik.pdf


13.03.2018

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych Zakładu Poprawczego w Barczewie na rok 2018.

Szczegóły zawarte są w załączniku

Załącznik.pdf

Dane Kontaktowe

Zakład Poprawczy w Barczewie
ul. Wojska Polskiego 2
11-010 Barczewo
Telefon centrali:
Tel. 89 514 84 61 w 10
Fax: 89 514 94 32

Skip to content