Przejdź do treści Przejdź do menu górnego Przejdź do menu lewego Przejdź do menu dolnego

Zakład Poprawczy
w Barczewie

/.../ Młodość to piękna rzecz.
Nie dlatego, że pozwala robić głupstwa,
lecz dlatego, że daje czas, by je naprawić./.../

Jean Bernard

ZAGROŻENIE EPIDEMICZNE

Organizacja

Zakładem zarządza Dyrektor Zakładu – Irena Mysakowska tel. 89 514 84 61 w 11.
W zarządzaniu placówką pomagają jej kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych to jest:

 • Dyrektor szkoły (wicedyrektor zakładu),
 • Kierownik internatu,
 • Kierownik administracyjno-gospodarczy,
 • Główna Księgowa.

W skład zakładu wchodzą:

1. Internat:

 • grupy wychowawcze (I, II, III),
 • grupa przejściowa,
 • grupa Indywidualnych Oddziaływań Wychowawczych.

2. Szkoła:

 • Gimnazjum Nr 2,

3. Warsztaty szkolne.

4. Zespół diagnostyczno-korekcyjny.

5. Inne działy zapewniające realizację zadań zakładu:

 • administracja,
 • obsługa, w tym strażnicy,
 • służba zdrowia.

W zakładzie zatrudnia się w szczególności:

 •  pracowników pedagogicznych, w tym nauczycieli, wychowawców. psychologa, pedagoga,
 • pracowników administracji i obsługi,
 • pracowników medycznych.

Każdy pracownik zakładu przestrzega praw nieletnich i odpowiednio do zajmowanego stanowiska bierze udział w ich resocjalizacji oraz jest dla nich pozytywnym przykładem.

W skład zakładu wchodzą:

1)   pomieszczenia mieszkalne oraz higieniczno-sanitarne,
2)   pomieszczenia do zajęć edukacyjnych – pracownie przedmiotowe,
3)   salę gimnastyczną,
4)   bibliotekę,
5)   pomieszczenia warsztatowe odpowiednie do kierunku prowadzonego szkolenia zawodowego oraz szkolenia kursowego,
6)   gabinet lekarski ,
7)   składzik porządkowy (zaplecze gabinetu lekarskiego)
8)   izbę chorych,
9)   gabinet psychologa,
10)   gabinet pedagoga,
11)   izby przejściowe,
12)   izbę izolacyjną,
13)   tereny zielone i boisko do zajęć rekreacyjno-sportowych,