Oświadczenia i sprawozdania

01.01.2021

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Zakładu Poprawczego w Barczewie za rok 2020

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Zakładu Poprawczego w Barczewie za rok 2020.

01.01.2020

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Zakładu Poprawczego w Barczewie za rok 2019

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Zakładu Poprawczego w Barczewie za rok 2019.

07.03.2018

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Zakładu Poprawczego w Barczewie za rok 2018.

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Zakładu Poprawczego w Barczewie za rok 2018.

02.03.2018

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Zakładu Poprawczego w Barczewie za rok 2017.

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Zakładu Poprawczego w Barczewie za rok 2017.

30.03.2017

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Zakładu Poprawczego w Barczewie za rok 2016.

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Zakładu Poprawczego w Barczewie za rok 2016.

31.03.2016

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Zakładu Poprawczego w Barczewie za rok 2015.

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Zakładu Poprawczego w Barczewie za rok 2015.

04.03.2015

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Zakładu Poprawczego w Barczewie za rok 2014.

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Zakładu Poprawczego w Barczewie za rok 2014.

21.02.2014

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Zakładu Poprawczego w Barczewie za rok 2013.

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Zakładu Poprawczego w Barczewie za rok 2013.

29.03.2013

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Zakładu Poprawczego w Barczewie za rok 2012.

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Zakładu Poprawczego w Barczewie za rok 2012.

28.03.2012

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Zakładu Poprawczego w Barczewie za rok 2011.

Oświadczenie o stanie kontroli zarządzczej Dyrektora Zakładu Poprawczego w Barczewie za rok 2011

30.03.2011

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2010.

Dane Kontaktowe

Zakład Poprawczy w Barczewie
ul. Wojska Polskiego 2
11-010 Barczewo
Telefon centrali:
Tel. 89 514 84 61 w 10
Fax: 89 514 94 32

Skip to content