1. Położenie Zakładu Poprawczego.

Zakład Poprawczy zlokalizowany jest w Barczewie przy skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego i Kraszewskiego.

2. Dane adresowe.

Zakład Poprawczy w Barczewie
ul. Wojska Polskiego 2
11-010 Barczewo

Telefon centrali:
Tel. 89 514 84 61 w 10
Fax: 89 514 94 32

NIP 739-16-76-230
REGON 000323648

E-mail
sekretariat@barczewo.zp.gov.pl

Strona internetowa
www.barczewo.zp.gov.pl

 

3. Kierownictwo.

Dyrektor zakładu – Irena Mysakowska
Dyrektor szkoły – Jacek Goworek
Kierownik internatu – wakat
Kierownik administracyjno-gospodarczy – Małgorzata Lechicka

4. Sprawozdania finansowe.

Bilans za rok 2019 – Załącznik PDF
Informacja dodatkowa za rok 2019 – Załącznik PDF
Rachunek zysków i strat za rok 2019 – Załącznik PDF
Zestawienie zmian funduszu jednostki za rok 2019 – Załącznik PDF

Bilans za rok 2018 – Załącznik PDF
Informacja dodatkowa za rok 2018 – Załącznik PDF
Rachunek zysków i strat za rok 2018 – Załącznik PDF
Zestawienie zmian funduszu jednostki za rok 2018 – Załącznik PDF

Dane Kontaktowe

Zakład Poprawczy w Barczewie
ul. Wojska Polskiego 2
11-010 Barczewo
Telefon centrali:
Tel. 89 514 84 61 w 10
Fax: 89 514 94 32

Skip to content