ZAKŁAD POPRAWCZY BARCZEWO
Ul. Wojska Polskiego 2
Aktualności
Kontakt
Przetargi
Działy zakładu
Informacje dla rodziny
Projekty unijne
Kontrola zarządcza
Oferty pracy
Materiały do realizacji przykładu dobrej praktyki
Druki
Konkurs plastyczny
BIP
Efektywność energetyczna
Zamówienia publiczne
Majątek
Wyniki postępowań
Archiwum 2011
Przetargi

          W tym miejscu publikowane są zaproszenia do udziału w przetargach i konkursach ogłaszanych zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych  (Dz.U.2015. 2167 t.j.z późn.zm.), jak również w przetargach i aukcjach ogłaszanych zgodnie z wymogami rozporządzenia RM z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania majątku Skarbu Państwa (Dz. U. 2017 poz. 729).W dziale majątek zbędny publikowane będą informacje na temat zbędnych lub zużytych składników majątku ruchomego zakładu, które będą przedmiotem sprzedaży, oddania w najem lub dzierżawę, nieodpłatnego przekazania innej jednostce, darowizny oraz ogłoszenia związane z konkretnymi potrzebami zakładu.

 20.03.2019

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych Zakładu Poprawczego w Barczewie na rok 2019.
Szczegóły zawarte są w załączniku

Załącznik.pdf


13.03.2018

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych Zakładu Poprawczego w Barczewie na rok 2018.
Szczegóły zawarte są w załączniku

Załącznik.pdf