ZAKŁAD POPRAWCZY
W BARCZEWIE

Ul. Wojska Polskiego 2
11-010 Barczewo
Tel. 89 514 84 61
Aktualności
Kontakt
Przetargi
Działy zakładu
Informacje dla rodziny
Projekty unijne
Kontrola zarządcza
Oferty pracy
Materiały do realizacji przykładu dobrej praktyki
Druki
Konkurs plastyczny
BIP
Efektywność energetyczna
Status prawny
Majątek
Organizacja
Kontrola zarządcza
Zmówienia publiczne
Efektywność energetyczna
Zmówienia publiczne


 
11.08.2017

Informacja z realizacji robót budowlanych w zakresie modernizacji obiektów i terenów przyległych
do Zakładu Poprawczego w Barczewie

 
03.08.2017

Informacja z otwarcia ofert z realizacji robót budowlanych w zakresie modernizacji obiektów i terenów przyległych
do Zakładu Poprawczego w Barczewie

 
20.07.2017

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie zadania nr 1.

 
19.07.2017

Realizacja robót budowlanych w zakresie modernizacji obiektów i terenów przyległych do Zakładu Poprawczego w Barczewie.


1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU plik pdf

2.
SIWZ plik pdf

Załączniki do SIWZ:

3. PRZEDMIARY ROBÓT:


4. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKOANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANCYH:


5.
RYSUNKI, PROJEKTY, OPISY TECHNICZNE, RZUTY

Modernizacja budynku garażu: Przebudowa schodów zewnętrznych: Remont schodów zewnętrznych od ulicy Wojska Polskiego: Termomodernizacja budynku warsztatu: Zagospodarowanie terenu:

 
13.07.2017

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z realizacji robót budowlanych w zakresie zadania nr 2 tj. modernizacji obiektów i terenów przyległych do Zakładu Poprawczego w Barczewie.
 
12.07.2017

Informacja z otwarcia ofert na realizację robót budowlanych w zakresie modernizacji obiektów i terenów przyległych do Zakładu Poprawczego w Barczewie oraz dostawa i instalacja przeciwpożarowych systemów alarmowych - w podziale na dwa zadania.

 
04.07.2017 
03.07.2017

Załączniki do SIWZ do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego związanego z realizacją robót budowlanych w zakresie modernizacji obiektów i terenów przyległych do Zakładu Poprawczego w Barczewie oraz dostawa i instalacja przeciwpożarowych systemów alarmowych - w podziale na dwa zadania


Załączniki do SIWZ:


 
22.06.2017

Realizacja robót budowlanych w zakresie modernizacji obiektów i terenów przyległych do Zakładu Poprawczego w Barczewie oraz dostawa i instalacja przeciwpożarowych systemów alarmowych - w przediale na dwa zadania


1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU plik pdf

2.
SIWZ plik pdf

3. PRZEDMIARY ROBÓT:

Zadanie nr 1:
Zadanie nr 2:
4. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKOANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANCYH:

Zadanie nr 1:
Zadanie nr 2:
5.
RYSUNKI, PROJEKTY, OPISY TECHNICZNE, RZUTY

Modernizacja budynku garażu: Przebudowa schodów zewnętrznych: Remont schodów zewnętrznych od ulicy Wojska Polskiego: Termomodernizacja budynku warsztatu: Zagospodarowanie terenu:

 
01.03.2017

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych Zakładu Poprawczego w Barczewie na rok 2017 więcej (plik pdf).


 
04.08.2016

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót budowlanych w Zakładzie Poprawczym w Braczewie więcej (plik pdf).

14.07.2016

WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKŁADZIE POPRAWCZYM W BARCZEWIE


1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.

2.
SIWZ.

3. PRZEDMIARY ROBÓT:
4.
Specyfikacja techniczna wykonywania i odbioru robót budowlanych:

5.
Rysunki - projekty
 

01.07.2015


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSNIEJSZEJ OFERTY NA PRZEBUDOWĘ BOISKA W ZAKŁADZIE POPRAWCZYM W BARCZEWIE ...(plik pdf.)17.06.2015

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
...więcej (pdf)

Wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
... więcej (pdf)


03.06.2015

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA PRZEBUDOWĘ BOISKA
W ZAKŁADZIE POPRAWCZYM W BARCZEWIE1.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (pdf).

2.
SIWZ (pdf).

3. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (pdf).

4. Przedmiar robót:

5. RYSUNEK BOISKA (pdf).

 


06.08.2014

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSNIEJSZEJ OFERTY NA WYKONANIE ROBÓT REMONTOWYCH  W BUDYNKU WARSZTATÓW SZKOLNYCH ORAZ W BUDYNKU GŁÓWNYM  ZAKŁADU POPRAWCZEGO W BARCZEWIE...(plik pdf).

16.07.2014

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE ROBÓT REMONTOWYCH  W BUDYNKU WARSZTATÓW SZKOLNYCH
ORAZ W BUDYNKU GŁÓWNYM  ZAKŁADU POPRAWCZEGO W BARCZEWIE


1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (pdf).

2.
SIWZ (pdf).

3. Przedmiary robót:
4.
Specyfikacja techniczna wykonywania i odbioru robót budowlanych: 


10.07.2014


ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA NA WYKONANIE  ROBÓT REMONTOWYCH  W BUDYNKU WARSZTATÓW SZKOLNYCH I SZKOŁY ORAZ W BUDYNKU GŁÓWNYM  ZAKŁADU POPRAWCZEGO W BARCZEWIE... (plik pdf).
10.07.2014


ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA NA WYKONANIE  ROBÓT REMONTOWYCH  W BUDYNKU WARSZTATÓW SZKOLNYCH I SZKOŁY ORAZ W BUDYNKU GŁÓWNYM  ZAKŁADU POPRAWCZEGO W BARCZEWIE... (plik pdf).

 

13.06.2014

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE ROBÓT REMONTOWYCH  W BUDYNKU WARSZTATÓW SZKOLNYCH I SZKOŁY ORAZ W BUDYNKU GŁÓWNYM  ZAKŁDU POPRAWCZEGO W BARCZEWIE

 

1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (pdf).

2.
SIWZ (pdf).

3. Przedmiary robót:4.
Specyfikacja techniczna wykonywania i odbioru robót budowlanych: 

13.06.2014

 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA ZADANIE NR 1 - Przebudowa  kotłowni olejowej na kotłownię gazową oraz zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa do kotłów w budynku warsztatów szkolnych w Zakładzie Poprawczym w Barczewie ...(pdf)10.06.2014

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA  NA ZADANIE NR 2 - Wykonanie prac remontowych w budynku warsztatów i szkoły oraz w budynku głównym Zakładu Poprawczego w Barczewie ...(pdf)03.06.2014

Na podstawie art.38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Zakład Poprawczy w Barczewie przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami.

1.ZAPYTANIE I ODPOWIEDŻ (pdf).

2.
WARUNKI PRZYŁĄCZA DO SIECI GAZOWEJ (pdf).

 22.05.2014

PRZETARG NA WYKONANIE PRZEBUDOWY  KOTŁOWNI OLEJOWEJ NA KOTŁOWNIĘ GAZOWĄ ORAZ ZEWNĘTRZNEJ I WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ DO KOTŁÓW W BUDYNKU WARSZTATÓW SZKOLNYCH ORAZ INNYCH PRAC REMONTOWYCH W ZAKŁADZIE POPRAWCZYM W BARCZEWIE.


1.OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (pdf).

2.
SIWZ (pdf).

3. Przedmiary robót:

Zadanie nr 1
Zadanie nr 2

4.
Specyfikacja techniczna wykonywania i odbioru robót budowlanych:

Zadanie nr 1

Zadanie nr 2


27.01.2014


Wynik postępowania
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne dostarczenie oleju opałowego lekkiego do Zakładu Poprawczego w Barczewie w 2014r. (pdf)
.
 

   
 17.01.2014

PRZETARG NA SUKCESYWNE DOSTARCZANIE OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO
DO ZAKŁADU POPRAWCZEGO W BARCZEWIE.


1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (pdf).

2.
SIWZ (pdf).