ZAKŁAD POPRAWCZY BARCZEWO
Ul. Wojska Polskiego 2
Aktualności
Kontakt
Przetargi
Działy zakładu
Informacje dla rodziny
Projekty unijne
Kontrola zarządcza
Oferty pracy
Materiały do realizacji przykładu dobrej praktyki
Druki
Konkurs plastyczny
BIP
Efektywność energetyczna
Status prawny
Majątek
Organizacja
Kontrola zarządcza
Zmówienia publiczne
Efektywność energetyczna
Kontrola zarządcza

Plany

29.12.2017
Plan działalności Zakładu Poprawczego w Barczewie na rok 2018.

30.12.2016
Plan działalności Zakładu Poprawczego w Barczewie na rok 2017.

29.12.2015

Plan działalności Zakładu Poprawczego w Barczewie na rok 2016.

29.12.2014

Plan działalności Zakładu Poprawczego w Barczewie na rok 2015.

30.12.2013

Plan działalności Zakładu Poprawczego w Barczewie na rok 2014.

31.12.2012

Plan działalności Zakładu Poprawczego w Barczewie na rok 2013.

30.12.2011

Plan działalności Zakładu Poprawczego w Barczewie na rok 2012.

30.12.2010

Plan działalności Zakładu Poprawczego w Barczewie na rok 2011.


Oświadczenia i sprawozdania


02.03.2018

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Zakładu Poprawczego w Barczewie za rok 2017.

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Zakładu Poprawczego w Barczewie za rok 2017.

30.03.2017

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Zakładu Poprawczego w Barczewie za rok 2016.

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Zakładu Poprawczego w Barczewie za rok 2016.

31.03.2016

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Zakładu Poprawczego w Barczewie za rok 2015.

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Zakładu Poprawczego w Barczewie za rok 2015.

04.03.2015

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Zakładu Poprawczego w Barczewie za rok 2014.

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Zakładu Poprawczego w Barczewie za rok 2014.

21.02.2014

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Zakładu Poprawczego w Barczewie za rok 2013.

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Zakładu Poprawczego w Barczewie za rok 2013.

29.03.2013

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Zakładu Poprawczego w Barczewie za rok 2012.

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Zakładu Poprawczego w Barczewie za rok 2012.

28.03.2012

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Zakładu Poprawczego w Barczewie za rok 2011.

Oświadczenie o stanie kontroli zarządzczej Dyrektora Zakładu Poprawczego w Barczewie za rok 2011

30.03.2011

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2010.