ZAKŁAD POPRAWCZY BARCZEWO
Ul. Wojska Polskiego 2
Aktualności
Kontakt
Przetargi
Działy zakładu
Informacje dla rodziny
Projekty unijne
Kontrola zarządcza
Oferty pracy
Materiały do realizacji przykładu dobrej praktyki
Druki
Konkurs plastyczny
BIP
Efektywność energetyczna
Status prawny
Majątek
Organizacja
Kontrola zarządcza
Zmówienia publiczne
Efektywność energetyczna
Organizacja

 

Zakładem zarządza Dyrektor Zakładu – Irena Mysakowska tel. 89 514 84 61 w 11.
W zarządzaniu placówką pomagają jej kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych to jest:

Dyrektor szkoły (wicedyrektor zakładu),

Kierownik internatu,

Kierownik administracyjno-gospodarczy,

Główna Księgowa.

 

 

W skład zakładu wchodzą:


1. Internat:
  • grupy wychowawcze (I, II, III),
  • grupa przejściowa,
  • grupa Indywidualnych Oddziaływań Wychowawczych.

2. Szkoła:
  • Gimnazjum Nr 2,

3. Warsztaty szkolne.

4. Zespół diagnostyczno-korekcyjny.

5.  Inne działy zapewniające realizację zadań zakładu:

  • administracja,
  • obsługa, w tym strażnicy,
  • służba zdrowia.
W zakładzie zatrudnia się w szczególności:
 
  •  pracowników pedagogicznych, w tym nauczycieli, wychowawców. psychologa, pedagoga,
  • pracowników administracji i obsługi,
  • pracowników medycznych.
Każdy pracownik zakłądu przestrzega praw nieletnich i odpowiednio do zajmowanego stanowiska bierze udział w ich resocjalizacji oraz jest dla nich pozytywnym przykładem.

 

 

W skład zakładu wchodzą:

1)   pomieszczenia mieszkalne oraz higieniczno-sanitarne,
2)   pomieszczenia do zajęć edukacyjnych - pracownie przedmiotowe,
3)   salę gimnastyczną,
4)   bibliotekę,
5)   pomieszczenia warsztatowe odpowiednie do kierunku prowadzonego szkolenia zawodowego oraz szkolenia kursowego,
6)   gabinet lekarski ,
7)   składzik porządkowy (zaplecze gabinetu lekarskiego)
8)   izbę chorych,
9)   gabinet psychologa,
10)   gabinet pedagoga,
11)   izby przejściowe,
12)   izbę izolacyjną,
13)   tereny zielone i boisko do zajęć rekreacyjno-sportowych,