ZAKŁAD POPRAWCZY BARCZEWO
Ul. Wojska Polskiego 2
Aktualności
Kontakt
Przetargi
Działy zakładu
Informacje dla rodziny
Projekty unijne
Kontrola zarządcza
Oferty pracy
Materiały do realizacji przykładu dobrej praktyki
Druki
Konkurs plastyczny
BIP
Efektywność energetyczna
Zamówienia publiczne
Majątek
Wyniki postępowań
Archiwum 2011
Zamówienia publiczne

 


 
09.10.2019

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania na wykonanie prac remontowo - budowlanych w budynku głównym - remont łazienek i sekretariatu oraz wykonanie ogrodzenia agregatu prądotwórczego

 
27.09.2019

Informacja z otwarcia ofert na wykonanie prac remontowo - budowlanych w budynku głównym - remont łazienek i sekretariatu oraz wykonanie ogrodzenia agregatu prądotwórczego

 
11.09.2019

Wykonanie prac remontowo - budowlanych w budynku głównym - remont łazienek i sekretariatu oraz wykonanie ogrodzenia agregatu prądotwórczego


1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU plik pdf
2. SIWZ plik pdf

Załączniki do SIWZ:
3. PRZEDMIARY ROBÓT:


4. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKOANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANCYH: 
17.06.2019

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na wykonanie prac remontowo-budowlanych w budynku warsztatów szkolnych – docieplenie budynku wraz z wymianą papy

 
24.05.2019

Informacja z otwarcia ofert na wykonanie prac remontowo-budowlanych w budynku warsztatów szkolnych – docieplenie budynku wraz z wymianą papy

 
09.05.2019

2. Wykonanie prac remontowo-budowlanych w budynku warsztatów szkolnych – docieplenie budynku wraz z wymianą papy


1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU plik pdf
2. SIWZ plik pdf

Załączniki do SIWZ:
3. PRZEDMIARY ROBÓT:


4. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKOANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANCYH: 
03.07.2018

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z realizacji prac remontowo - budowlanych w budynkach Zakładu Poprawczego w Barczewie

 
12.06.2018

Realizacja prac remontowo - budowlanych w budynkach Zakładu Poprawczego w Barczewie


1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU plik pdf
2. SIWZ plik pdf

Załączniki do SIWZ:
3. PRZEDMIARY ROBÓT:


4. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKOANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANCYH: 
06.06.2018

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z realizacji prac remontowo - budowlanych w budynkach Zakładu Poprawczego w Barczewie

 
18.05.2018

Realizacja prac remontowo - budowlanych w budynkach Zakładu Poprawczego w Barczewie


1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU plik pdf
2. SIWZ plik pdf

Załączniki do SIWZ:
3. PRZEDMIARY ROBÓT:


4. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKOANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANCYH: 
11.08.2017

Informacja z realizacji robót budowlanych w zakresie modernizacji obiektów i terenów przyległych
do Zakładu Poprawczego w Barczewie

 
03.08.2017

Informacja z otwarcia ofert z realizacji robót budowlanych w zakresie modernizacji obiektów i terenów przyległych
do Zakładu Poprawczego w Barczewie

 
20.07.2017

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie zadania nr 1.

 
19.07.2017

Realizacja robót budowlanych w zakresie modernizacji obiektów i terenów przyległych do Zakładu Poprawczego w Barczewie.


1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU plik pdf

2.
SIWZ plik pdf

Załączniki do SIWZ:

3. PRZEDMIARY ROBÓT:


4. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKOANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANCYH:


5.
RYSUNKI, PROJEKTY, OPISY TECHNICZNE, RZUTY

Modernizacja budynku garażu: Przebudowa schodów zewnętrznych: Remont schodów zewnętrznych od ulicy Wojska Polskiego: Termomodernizacja budynku warsztatu: Zagospodarowanie terenu:


 
13.07.2017

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z realizacji robót budowlanych w zakresie zadania nr 2 tj. modernizacji obiektów i terenów przyległych do Zakładu Poprawczego w Barczewie.
 
12.07.2017

Informacja z otwarcia ofert na realizację robót budowlanych w zakresie modernizacji obiektów i terenów przyległych do Zakładu Poprawczego w Barczewie oraz dostawa i instalacja przeciwpożarowych systemów alarmowych - w podziale na dwa zadania.

 
04.07.2017 
03.07.2017

Załączniki do SIWZ do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego związanego z realizacją robót budowlanych w zakresie modernizacji obiektów i terenów przyległych do Zakładu Poprawczego w Barczewie oraz dostawa i instalacja przeciwpożarowych systemów alarmowych - w podziale na dwa zadania


Załączniki do SIWZ:


 
22.06.2017

Realizacja robót budowlanych w zakresie modernizacji obiektów i terenów przyległych do Zakładu Poprawczego w Barczewie oraz dostawa i instalacja przeciwpożarowych systemów alarmowych - w przediale na dwa zadania


1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU plik pdf

2.
SIWZ plik pdf

3. PRZEDMIARY ROBÓT:

Zadanie nr 1:
Zadanie nr 2:
4. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKOANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANCYH:

Zadanie nr 1:
Zadanie nr 2:
5.
RYSUNKI, PROJEKTY, OPISY TECHNICZNE, RZUTY

Modernizacja budynku garażu: Przebudowa schodów zewnętrznych: Remont schodów zewnętrznych od ulicy Wojska Polskiego: Termomodernizacja budynku warsztatu: Zagospodarowanie terenu:

 
01.03.2017

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych Zakładu Poprawczego w Barczewie na rok 2017 więcej (plik pdf).


 
04.08.2016

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót budowlanych w Zakładzie Poprawczym w Braczewie więcej (plik pdf).

14.07.2016

WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKŁADZIE POPRAWCZYM W BARCZEWIE


1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.

2.
SIWZ.

3. PRZEDMIARY ROBÓT:
4.
Specyfikacja techniczna wykonywania i odbioru robót budowlanych:

5.
Rysunki - projekty
14.07.2015

PRZETARG NA WYMIANĘ STOLARKI OKIENNEJ I KRAT OKIENNYCH
W WARSZTATACH SZKOLNYCH PRZY ZAKŁADZIE POPRAWCZYM W BARCZEWIE


1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.

2.
SIWZ.

3. Załączniki do SWIZ:
4.
Specyfikacja techniczna wykonywania i odbioru robót budowlanych:

5. Przedmiar robót:

 

01.07.2015


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSNIEJSZEJ OFERTY NA PRZEBUDOWĘ BOISKA W ZAKŁADZIE POPRAWCZYM W BARCZEWIE ...(plik pdf.)
 


17.06.2015


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
...więcej (pdf)

Wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
... więcej (pdf)


03.06.2015

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA PRZEBUDOWĘ BOISKA
W ZAKŁADZIE POPRAWCZYM W BARCZEWIE1.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (pdf).

2.
SIWZ (pdf).

3
. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (pdf).

4. Przedmiar robót:

5. RYSUNEK BOISKA (pdf).

 

06.08.2014

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSNIEJSZEJ OFERTY NA WYKONANIE ROBÓT REMONTOWYCH  W BUDYNKU WARSZTATÓW SZKOLNYCH ORAZ W BUDYNKU GŁÓWNYM  ZAKŁADU POPRAWCZEGO W BARCZEWIE...(plik pdf).


16.07.2014

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE ROBÓT REMONTOWYCH  W BUDYNKU WARSZTATÓW SZKOLNYCH
ORAZ W BUDYNKU GŁÓWNYM  ZAKŁADU POPRAWCZEGO W BARCZEWIE


1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (pdf).

2.
SIWZ (pdf).

3. Przedmiary robót:4.
Specyfikacja techniczna wykonywania i odbioru robót budowlanych:


10.07.2014
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA NA WYKONANIE  ROBÓT REMONTOWYCH  W BUDYNKU WARSZTATÓW SZKOLNYCH I SZKOŁY ORAZ W BUDYNKU GŁÓWNYM  ZAKŁADU POPRAWCZEGO W BARCZEWIE... (plik pdf).


13.06.2014

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE ROBÓT REMONTOWYCH  W BUDYNKU WARSZTATÓW SZKOLNYCH I SZKOŁY ORAZ W BUDYNKU GŁÓWNYM  ZAKŁADU POPRAWCZEGO W BARCZEWIE


1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (pdf).

2.
SIWZ (pdf).

3. Przedmiary robót:4.
Specyfikacja techniczna wykonywania i odbioru robót budowlanych:

13.06.2014


10.06.2014

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA  NA ZADANIE NR 2 - Wykonanie prac remontowych w budynku warsztatów i szkoły oraz w budynku głównym Zakładu Poprawczego w Barczewie ...(pdf)03.06.2014

Na podstawie art.38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Zakład Poprawczy w Barczewie przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami.

1.ZAPYTANIE I ODPOWIEDŻ (pdf).

2.
WARUNKI PRZYŁĄCZA DO SIECI GAZOWEJ (pdf).

 

22.05.2014

PRZETARG NA WYKONANIE PRZEBUDOWY  KOTŁOWNI OLEJOWEJ NA KOTŁOWNIĘ GAZOWĄ ORAZ ZEWNĘTRZNEJ I WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ DO KOTŁÓW W BUDYNKU WARSZTATÓW SZKOLNYCH ORAZ INNYCH PRAC REMONTOWYCH W ZAKŁADZIE POPRAWCZYM W BARCZEWIE.


1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (pdf).

2.
SIWZ (pdf).

3. Przedmiary robót:

Zadanie nr 1
Zadanie nr 2

4.
Specyfikacja techniczna wykonywania i odbioru robót budowlanych:

Zadanie nr 1

Zadanie nr 2

 
03.04.2014

Wynik postępowania

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wymianę stolarki okiennej i krat okiennych
w warsztatach szkolnych przy Zakładzie Poprawczym w Barczewie (pdf)
.
14.03.2014

PRZETARG NA WYMIANĘ STOLARKI OKIENNEJ I KRAT OKIENNYCH
W WARSZTATACH SZKOLNYCH PRZY ZAKŁADZIE POPRAWCZYM W BARCZEWIE


1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.

2.
SIWZ.

3. Załączniki do SWIZ:
4.
Specyfikacja techniczna wykonywania i odbioru robót budowlanych:

5. Przedmiar robót:

 

27.01.2014
Wynik postępowania

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne dostarczenie oleju opałowego lekkiego do Zakładu Poprawczego w Barczewie w 2014r. (pdf).


17.01.2014

PRZETARG NA SUKCESYWNE DOSTARCZANIE OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO
DO ZAKŁADU POPRAWCZEGO W BARCZEWIE.


1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (pdf).

2.
SIWZ (pdf).
Wynik postępowania


27.05.2013

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie izolacji pionowej ścian budynku głównego w Zakładzie Poprawczym w Barczewie.

Szczegóły zawarte w załączniku

Ogłoszenie.pdf
 25.04.2013

PRZETARG NA WYKONANIE IZOLACJI PIONOWEJ ŚCIAN PIWNIC
BUDYNKU GŁÓWNEGO ZAKŁADU POPRAWCZEGO W BARCZEWIE.


1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.

2. SIWZ.

3. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: 4. PRZEDMIAR ROBÓT:


11.12.2012

PRZETARG NA SUKCESYWNE DOSTARCZANIE OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO DO 

ZAKŁADU POPRAWCZEGO W BARCZEWIE.

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Ogłozenie o zmianie ogłoszenia z BZP

SIWZ

24.07.2012

PRZETARG NA PRACE REMONTOWE W POMIESZCZENIACH WARSZTATÓW SZKOLNYCH
ORAZ W BUDYNKU GŁÓWNYM ZAKŁADU POPRAWCZEGO W BARCZEWIE.


1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.
2. SIWZ.

3. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: 4. PRZEDMIAR ROBÓT:
5. Rysunek drzwi - SKD.17.07.2012
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA (pdf).

26.06.2012

PRZETARG NA PRACE REMONTOWE W POMIESZCZENIACH WARSZTATÓW SZKOLNYCH
ORAZ W BUDYNKU GŁÓWNYM ZAKŁADU POPRAWCZEGO W BARCZEWIE.


1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.
2. SIWZ.

3. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: 4. PRZEDMIAR ROBÓT:
5. Rysunek drzwi - SKD.