ZAKŁAD POPRAWCZY BARCZEWO
Ul. Wojska Polskiego 2
Aktualności
Kontakt
Przetargi
Działy zakładu
Informacje dla rodziny
Projekty unijne
Kontrola zarządcza
Oferty pracy
Materiały do realizacji przykładu dobrej praktyki
Druki
Konkurs plastyczny
BIP
Efektywność energetyczna
Status prawny
Majątek
Organizacja
Kontrola zarządcza
Zmówienia publiczne
Efektywność energetyczna
Majątek

Na majątek Zakładu Poprawczego w Barczewie składają się następujące składniki:

1.      Budynek główny Zakładu Poprawczego w Barczewie  przy ul. Wojska Polskiego 2 (internat, administracja zakładu),

2.      Budynek szkoły i Warsztatów Szkolnych Zakładu Poprawczego w Barczewie przy  ul. Wojska Polskiego 2,

3.      Budynek magazynów i garaży przy ul. Wojska Polskiego 2,

4.       Mienie ruchome zakładu.
11.05.2017

Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego w Zakładzie Poprawczym w Barczewie.

Do pobrania:

  1. Treść ogłoszenia,
  2. Wykaz zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego.
  3. Wzór wniosku o nieodpłatne przekazanie zbędnych składników majątku ruchomego.