ZAKŁAD POPRAWCZY BARCZEWO
Ul. Wojska Polskiego 2
Aktualności
Kontakt
Przetargi
Działy zakładu
Informacje dla rodziny
Projekty unijne
Kontrola zarządcza
Oferty pracy
Materiały do realizacji przykładu dobrej praktyki
Druki
Konkurs plastyczny
BIP
Efektywność energetyczna
Status prawny
Majątek
Organizacja
Kontrola zarządcza
Zmówienia publiczne
Efektywność energetyczna
Status prawny

ZARZĄDZENIE

MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 25 sierpnia 2004 r.

w sprawie utworzenia schronisk dla nieletnich i zakładów poprawczych oraz określenia ich rodzajów i limitów miejsc

(Dz. Urz. MS z dnia 11 października 2004 r.)

Na podstawie art. 95 § 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2002 r. Nr 11, poz. 109, Nr 58, poz. 542 oraz Dz. U. z 2003 r. Nr 137, poz. 1304, Nr 223, poz. 2217) zarządza się, co następuje:

§ 1. Tworzy się następujące schroniska dla nieletnich oraz określa ich rodzaje i limity miejsc:

1)    Schronisko dla Nieletnich w Chojnicach, ul. Igielska 4, województwo pomorskie, interwencyjne dla chłopców, z limitem 66 miejsc,

2)    (1) Schronisko dla Nieletnich w Dominowie, Dominów 81C, województwo lubelskie, interwencyjne dla chłopców, z limitem 54 miejsc

3)    Schronisko dla Nieletnich w Gdańsku Oliwie, ul. Polanki 122, województwo pomorskie, zwykłe dla chłopców, z limitem 40 miejsc,

4)    Schronisko dla Nieletnich w Głogowie, ul. Obrońców Pokoju 19, województwo dolnośląskie, zwykłe dla chłopców, z limitem 24 miejsc,

5)    Schronisko dla Nieletnich w Konstantynowie Łódzkim, ul. Ignacew 9, województwo łódzkie, zwykłe dla chłopców, z limitem 24 miejsc,

6)    Schronisko dla Nieletnich w Koronowie, ul. Dworcowa 38, województwo kujawsko-pomorskie, zwykłe dla dziewcząt, z limitem 20 miejsc,

7)    Schronisko dla Nieletnich w Laskowcu, ul. Mazurska 28, województwo mazowieckie, zwykłe dla chłopców, z limitem 36 miejsc,

8)    Schronisko dla Nieletnich w Łańcucie, ul. Grunwaldzka 10, województwo podkarpackie, interwencyjne dla chłopców, z limitem 42 miejsc,

9)    Schronisko dla Nieletnich w Pobiedziskach, ul. Wł. Jagiełły 34, województwo wielkopolskie, zwykłe dla chłopców, z limitem 42 miejsc,

10)  Schronisko dla Nieletnich w Pszczynie Łące, ul. Zdrojowa 64, województwo śląskie, zwykłe dla chłopców, z limitem 44 miejsc,

11)  (2) Schronisko dla Nieletnich w Raciborzu, ul. Adamczyka 14, województwo śląskie, zwykłe dla chłopców, z limitem 22 miejsc,

12)  Schronisko dla Nieletnich w Stawiszynie, województwo mazowieckie, zwykłe dla chłopców, z limitem 50 miejsc,

13)  Schronisko dla Nieletnich w Szczecinie Krzekowie, ul. Modra 11, województwo zachodniopomorskie, zwykłe dla chłopców, z limitem 53 miejsc,

14)  Schronisko dla Nieletnich w Świdnicy, ul. Sprzymierzeńców 1/2, województwo dolnośląskie, zwykłe dla chłopców, z limitem 48 miejsc,

15)  Schronisko dla Nieletnich w Warszawie Falenicy, ul. Jachowicza 4, województwo mazowieckie, zwykłe dla dziewcząt, z limitem 10 miejsc,

16)  Schronisko dla Nieletnich w Warszawie Okęciu, ul. Pawła Lipowczana 3, województwo mazowieckie, zwykłe dla chłopców, z limitem 40 miejsc,

17)  Schronisko dla Nieletnich w Zawierciu, ul. Mrzygłódzka 35, województwo śląskie, zwykłe dla dziewcząt, z limitem 20 miejsc,

18)  (3) Schronisko dla Nieletnich w Gackach, Gacki-Leszcze 36, województwo świętokrzyskie, zwykłe dla chłopców, z limitem 44 miejsc

§ 2. Tworzy się następujące zakłady poprawcze oraz określa ich rodzaje i limity miejsc:

1. Zakłady poprawcze resocjalizacyjne:

a)  otwarte:

1)    Zakład Poprawczy w Koszalinie, ul. 4 Marca 36, województwo zachodniopomorskie, otwarty - młodzieżowy ośrodek adaptacji społecznej dla chłopców, z limitem 98 miejsc,

2)    Zakład Poprawczy w Studzieńcu, województwo mazowieckie, otwarty - młodzieżowy ośrodek adaptacji społecznej dla chłopców, z limitem 78 miejsc,

3)    Zakład Poprawczy w Szubinie, ul. Kcyńska 36, województwo kujawsko-pomorskie, otwarty - młodzieżowy ośrodek adaptacji społecznej dla chłopców, z limitem 60 miejsc,

b)  (4) półotwarte:

1)    Zakład Poprawczy w Barczewie, ul. Wojska Polskiego 2, województwo warmińsko-mazurskie, półotwarty dla chłopców, z limitem 33 miejsc,

2)    Zakład Poprawczy w Głogowie, ul. Obrońców Pokoju 19, województwo dolnośląskie, półotwarty dla chłopców, z limitem 48 miejsc,

3)    Zakład Poprawczy w Jerzmanicach Zdroju, województwo dolnośląskie, półotwarty dla chłopców, z limitem 72 miejsc,

4)    Zakład Poprawczy w Kcyni, ul. Jana Kantego 1, województwo kujawsko-pomorskie, półotwarty dla chłopców, z limitem 60 miejsc,

5)    Zakład Poprawczy w Konstantynowie Łódzkim, ul. Ignacew 9, województwo łódzkie, półotwarty dla chłopców, z limitem 48 miejsc,

6)    Zakład Poprawczy w Koronowie, ul. Dworcowa 38, województwo kujawsko-pomorskie, półotwarty dla dziewcząt, z limitem 20 miejsc,

7)    Zakład Poprawczy w Laskowcu, ul. Mazurska 28, województwo mazowieckie, półotwarty dla chłopców, z limitem 36 miejsc,

8)    Zakład Poprawczy w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Długa 10, województwo świętokrzyskie, półotwarty dla chłopców, z limitem 50 miejsc,

9)    Zakład Poprawczy w Poznaniu, ul. Wagrowska 1, województwo wielkopolskie, półotwarty dla chłopców, z limitem 72 miejsc,

10)   Zakład Poprawczy w Pszczynie Łące, ul. Zdrojowa 64, województwo śląskie, półotwarty dla chłopców, z limitem 44 miejsc,

11)   Zakład Poprawczy w Raciborzu, ul. Adamczyka 14, województwo śląskie, półotwarty dla chłopców, z limitem 44 miejsc,

12)   Zakład Poprawczy w Świdnicy, ul. Sprzymierzeńców 1/2, województwo dolnośląskie, półotwarty dla chłopców, z limitem 48 miejsc,

13)   Zakład Poprawczy w Warszawie Falenicy, ul. Jachowicza 4, województwo mazowieckie, półotwarty dla dziewcząt, z limitem 30 miejsc,

14)   Zakład Poprawczy w Zawierciu, ul. Mrzygłódzka 35, województwo śląskie, półotwarty dla dziewcząt, z limitem 50 miejsc,

c)  zamknięty:

1)    Zakład Poprawczy w Nowem, ul. Bydgoska 4, województwo kujawsko-pomorskie, zamknięty dla chłopców, z limitem 32 miejsc,

d)  o wzmożonym nadzorze wychowawczym:

1)    Zakład Poprawczy w Grodzisku Wielkopolskim, ul. Bukowska 18, województwo wielkopolskie, o wzmożonym nadzorze wychowawczym dla chłopców, z limitem 24 miejsc,

2)    Zakład Poprawczy w Trzemesznie, ul. A. Mickiewicza 35, województwo wielkopolskie, o wzmożonym nadzorze wychowawczym dla chłopców, z limitem 24 miejsc.

2. Zakłady resocjalizacyjno-rewalidacyjne:

1)    Zakład Poprawczy w Mrozach, ul. Leśna 8, województwo mazowieckie, resocjalizacyjno-rewalidacyjny dla chłopców, z limitem 50 miejsc,

2)    Zakład Poprawczy w Sadowicach, województwo dolnośląskie, resocjalizacyjno-rewalidacyjny dla chłopców, z limitem 75 miejsc,

3)    Zakład Poprawczy w Tarnowie, ul. J. Dąbrowskiego 31, województwo małopolskie, resocjalizacyjno-rewalidacyjny dla chłopców, z limitem 36 miejsc,

4)    Zakład Poprawczy w Witkowie, ul. Park Kościuszki 9, województwo wielkopolskie, resocjalizacyjno-rewalidacyjny dla chłopców, z limitem 54 miejsc.

3. Zakłady resocjalizacyjno-terapeutyczne:

1)    Zakład Poprawczy w Białymstoku, ul. 27 Lipca 89, województwo podlaskie, resocjalizacyjno-terapeutyczny dla chłopców uzależnionych od środków odurzających i psychotropowych oraz nosicieli wirusa HIV, z limitem 48 miejsc,

2)    Zakład Poprawczy w Świeciu, ul. Sądowa 12, województwo kujawsko-pomorskie, resocjalizacyjno-terapeutyczny dla chłopców z zaburzeniami rozwoju osobowości na tle organicznego uszkodzenia centralnego układu nerwowego i z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z limitem 24 miejsc.

§ 3. Traci moc zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 czerwca 2001 r. w sprawie utworzenia schronisk dla nieletnich i zakładów poprawczych oraz określenia ich rodzajów i limitów miejsc (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. z 2001 r. Nr 2, poz. 12 oraz z 2002 r. Nr 5, poz. 19).

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2004 r.

Przypisy:

1) § 1 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 8 października 2004 r. (Dz.Urz.MS.2004.8.29) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 8 paździenika 2004 r.

2) § 1 pkt 11 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 6 lipca 2012 r. (Dz.Urz.MS.2012.99) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 6 lipca 2012 r.

3) § 1 pkt 18 dodany przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 8 października 2004 r. (Dz.Urz.MS.2004.8.29) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2005 r.

4) § 2 ust. 1 lit. b zmieniona przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 6 lipca 2012 r. (Dz.Urz.MS.2012.99) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 6 lipca 2012 r.