ZAKŁAD POPRAWCZY BARCZEWO
Ul. Wojska Polskiego 2
Aktualności
Kontakt
Przetargi
Działy zakładu
Informacje dla rodziny
Projekty unijne
Kontrola zarządcza
Oferty pracy
Materiały do realizacji przykładu dobrej praktyki
Druki
Konkurs plastyczny
BIP
Efektywność energetyczna
Projekty unijne
 

 

06.06.2014

www.ms.gov.pl - Informacje dotyczące Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet I – Zatrudnienie i Integracja Społeczna, w którym uczestniczy Zakład Poprawczy w Barczewie.

 Priorytet I – Zatrudnienie i Integracja Społeczna
19.07.2012

     Zakład Poprawczy w Barczewie uczestniczy  w Projektach systemowych Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Priorytetu I Zatrudnienie i Integracja Społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL):

  

1.      Projekt I „Kształcenie zawodowe nieletnich przebywających w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich” (projekt wieloletni, 2007-2013).

 
 

     W ramach tego projektu realizowane są działania związane z organizacją przygotowania zawodowego i kursów zawodowych dla wychowanków zakładu poprawczego i schroniska dla nieletnich, a także  modernizacja warsztatów szkoleniowych w celu wyrównania dystansu zawodowego dzielącego wychowanków zakładów i schronisk od innych grup społecznych.

Organizowanie kształcenia zawodowego w zakładach i schroniskach stanowi jedną z najskuteczniejszych form resocjalizacji nieletnich. Zdobycie kwalifikacji teoretycznych i praktycznych w toku przygotowania zawodowego zwiększa szanse na znalezienie zatrudnienia po opuszczeniu zakładu lub schroniska, przyczynia się do aktywizacji zawodowej nieletnich oraz w konsekwencji zwiększa szanse na pełna integrację społeczną po opuszczeniu placówki. Niezbędnym warunkiem nabycia przez nieletnich kwalifikacji zawodowych umożliwiających znalezienie zatrudnienia po opuszczeniu zakładów i schronisk jest zwiększenie i dywersyfikacja oferty zawodowej poprzez, modernizację bazy szkoleniowo-dydaktycznej warsztatów szkolnych. Dlatego też jednym z elementów projektu jest unowocześnienie istniejących warsztatów oraz stworzenie nowych stanowisk warsztatowych. Zwiększenie oferty szkoleniowej da nieletnim możliwość wyboru rodzaju kształcenia zawodowego lub zdobycia kwalifikacji zawodowych nie tylko w odniesieniu do jednego zawodu.


       Kursy wychowanków: 

        - kurs stolarza 
        -
kurs malarz-tapeciarz  
        -
kurs układanie glazury i terakoty 
        -
kurs obsługi wózków jezdnych 

                  

        Modernizacja warsztatów szkolnych:

  •         - modernizacja sali dydaktycznej 
  •         - modernizacja sali dydaktycznej stolarni obróbki ręcznej  
  •            - modernizacja sali dydaktycznej działu budowlanego  
  •         modernizacja sali dydaktycznej działu spawalni  

       
2. Projekt II Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kluczowych pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich” (projekt wieloletni, 2008-2013).

   

W ramach projektu organizowane są specjalistyczne kursy i szkolenia, w tym zawodowe, podejmowane przez kluczowych pracowników zakładów i schronisk studia uzupełniające lub podyplomowe, związane z zakresem wykonywanych obowiązków. Organizowane są także tematyczne konferencje i sympozja. Doskonalenie zawodowe będzie odbywać się równolegle w różnych formach, uzależnionych od potrzeb poszczególnych kluczowych pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych zakładów oraz schronisk dla nieletnich.

 

           

Szkolenia pracowników pedagogicznych                  


Projekty systemowe Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Priorytetu I Zatrudnienie i Integracja Społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) więcej.....